พาณิชย์หนุนชาวสวนผลไม้ไทยสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ 4.0

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมผลักดันเกษตรกรไทยก้าวสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ 4.0 สู้ศึกอี-คอมเมิร์ซ หลังผลไม้ไทยเนื้อหอม ผู้ค้าออนไลน์ยักษ์ทั่วโลกพร้อมนำสินค้าไปจำหน่าย

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยอมรับว่าปัจจุบันความนิยมสินค้าผลไม้ของไทย ทั้งทุเรียน มังคุด และอื่น ๆ ของผู้บริโภคต่างประเทศ ทำให้มีผู้ค้าสินค้าออนไลน์เว็บไซต์ชื่อดังทั่วโลกต่างเปิดช่องทางนำสินค้าผลไม้ไทยไปจำหน่าย เชื่อว่าจะส่งผลดีทั้งต่อตลาดและราคาผลผลิตเกษตรกรไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทยอยู่ในช่วงปรับตัว ทั้งการดูแลมาตรฐาน คุณภาพผลผลิตให้สม่ำเสมอ และสามารถพัฒนาเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ 4.0 ซึ่งนอกจากมีผลผลิตแล้วสามารถหาช่องทางจำหน่ายเข้าสู่ตลาดด้วยตนเอง มีรายได้มากขึ้น ซึ่งกรมฯ พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็ง ทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับไทยเทรดดอทคอม เพื่อช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักยอมรับของตลาด การให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับส่งออก และในเดือนสิงหาคมนี้ยังได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2561 ซึ่งจะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าการเกษตรสอดคล้องกับความนิยมด้วย.-สำนักข่าวไทย